elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Czwartek 03.12.2020

Zakup i dostawa środków żywności

 

Puck, dnia 04.03.2020 r.

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

ul. Przebendowskiego 27, 84-100 Puck, tel. 58 673-27-11

 

Ogłasza przetarg nieograniczony w trybie zapytania o cenę:

 

"Zakup i dostawa środków żywności"

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Szkole Podstawowej w Pucku (księgowość) od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 - 15,00.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2021 r.

Termin składania ofert: od 17 marca 2020 r. do godz. 12,00.

Otwarcie ofert: 17 marca o godz. 12,15 ( w siedzibie Zamawiającego).

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                          Prawo zamówień publicznych oraz siwz.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.

Cena wykonania zlecenia decyduje o kryterium wyboru oferty.

 

Dodatkowych informacji udziela: Danuta Totzke, pod numerem telefonu 58 673-08-17, odponiedziałku do piątku w godz. 8,30 - 15,00

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 04.03.2020
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 200
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
04.03.2020
09:19:34
edycja
Administrator
Zakup i dostawa środków żywności
04.03.2020
09:04:30
dodanie
Administrator
Zakup i dostawa środków żywności